Tuesday, January 25, 2011

penjagaan gigi

Semua pendidik PERMATA dan pengasuh di taman asuhan kanak-kanak (TASKA) yang mengikuti kursus PERMATA akan terus didedahkan dengan pelbagai aspek kesihatan pergigian bagi membolehkan mereka melaksanakan Program Penjagaan Awal Kesihatan Pergigian Kanak-Kanakdi tempat masing-masing. sumber: berita harian

No comments:

DEN

My photo
Penuntut Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPGM Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur..